Kommunikation och Ledarskap

Hälsa och Välbefinnande

Yngsjö 15-9                     20151008 1658

 

 

”För att få det jag önskar måste jag veta vad jag vill ha”

Att arbeta i nära samarbete med kunden och skapa specifika utvecklingsinsatser är en självklarhet för oss. Att vässa chefer, ledare och medarbetare i ledarskap och kommunikation är vårt fokus. Personligt ledarskap är grunden för att må bra och för att fungera bra. Genom effektiva verktyg som tränas och infogas i attityd och beteende kan individer och organisationen skapa det klimat som gör att var och en kan prestera optimalt och samtidigt må bra. Kulturen sitter inte i väggarna – det sitter i huvudet på var och en.

Framgång utan välbefinnande innebär en stor kostnad. Lönsamhet och önskade resultat kommer av att varje person mår bra, har energi och engagemang. Det personliga ledarskapet är nyckeln till att både chefer och medarbetare kan ta ansvar för sig själv och sitt sammanhang.

Livet är en ständig utveckling. Det livslånga lärandet är en realitet. I den spännande utvecklingen som sker är vi en engagerad aktör. Vi arbetar med utveckling och utbildning inom ramen för individ- team- och ledarskapsutveckling. Genom att frigöra potential hos individer, grupper och organisationer skapas engagemang och motivation och därmed framgång.

Aktuellt

BAM Seminarium 2016 äger rum den 23 november, 13.00 – 16.00, Elite Stadshotellet, Eskilstuna.

Årets tema: KOMMUNIKATION och SJÄLVLEDARSKAP.

Anmälan: info@bam.se

Pris: 475 kronor, inkl moms (95  kronor) och kaffe

Max 50 deltagare

Årets Stipendium på 5000 kronor och årets Hedersomnämnande delas ut i samband med seminariet.

Läs mer: