Kommunikation

                       Ledarskap

                                   Personlig utveckling

eva_karlsson_bam Att arbeta i nära samarbete med kunden och skapa specifika  utvecklingsinsatser är en självklarhet för oss. Att vässa chefer, ledare och medarbetare i ledarskap och kommunikation är vårt fokus. Personligt ledarskap är grunden för att må bra och för att fungera bra. Genom effektiva verktyg som tränas och infogas i attityd och beteende kan individer och organisationen skapa det klimat som gör att var och en kan prestera optimalt och samtidigt må bra. Kulturen sitter inte i väggarna – det sitter i huvudet på var och en.

Framgång utan välbefinnande innebär en stor kostnad. Lönsamhet och önskade resultat kommer av att varje person mår bra, har energi och engagemang. Det personliga ledarskapet är nyckeln till att både chefer och medarbetare kan ta ansvar för sig själv och sitt sammanhang.

Livet är en ständig utveckling. Det livslånga lärandet är en realitet. I den spännande utvecklingen som sker är vi en engagerad aktör. Vi arbetar med utveckling och utbildning inom ramen för individ- team- och ledarskapsutveckling. Genom att frigöra potential hos individer, grupper och organisationer skapas engagemang och motivation och därmed framgång.

Aktuellt

BAMconsults

Hedersomnämnande till Gunilla Lange och Karriärstipendium till Ann Nyström

Årets BAM Seminarium är nu genomfört. Tack alla kunder och nätverksvänner för att ni kom och skapade en så fin eftermiddag.

_____________________________________________

Neuroledarskap innebär att ledarskapet utgår från hur hjärnan fungerar. Med alla verktyg som finns i kunskapsområdet NLP kan du leda på bästa sätt. NLP är för mig NeuroLedarskaP. Välkommen att ta del av mina tankar kring NeuroLedarskaP, NLP och det moderna ledarskapet.

  • Vill du utvecklas?
  • Vilka är rätt förutsättningar för hjärnan?
  • Vilken skillnad får du när du styr hjärnans fokus?
  • Hur reagerar hjärnan på hot och belöning?
  • Vad leder till glädje och motivation?
  • Vill du veta  hur kropp och sinne samverkar?
  • Vill du nå längre, må bättre, stressa mindre?
  • Vill du veta hur du kan påverka din och andras hjärnor?

Ditt ledarskap påverkar dina relationer hemma och på jobbet. Du kan leda dig själv så att din vardag blir roligare och mer framgångsrik. Du kan leda andra till bättre prestationen och bättre hälsa.

Att må och fungera bra är inte en slump, det är möjligt att påverka.

Seminariet ger dig ökad förståelse, konkreta modeller och verktyg. Förhoppningsvis också ett antal aha och haha.

Varmt välkommen till årets BAM Seminarium

Läs mer: