BAM Utvecklingsprogram för kvinnor®

Arbetsplatser och verksamheter där män, kvinnor, yngre och äldre arbetar tillsammans, har en stor kunskaps- och erfarenhetsbas. Detta främjar kreativiteten och därmed lönsamheten. Kvinnor saknas i dag på många nivåer och inom olika områden i yrkeslivet. Traditioner, invanda mönster, gamla strukturer och många andra faktorer har stor betydelse för att det ser ut så. För att öka antalet kvinnor i ledande och kvalificerade positioner måste även de hinder som finns hos den enskilda kvinnan undanröjas. Våra attityder och bilder av oss själva påverkar hur vi möter förändringar och utmaningar. Står vi kvar på ruta ett eller går vi med nyfikenhet in på nya vägar? Tar vi för oss eller väntar vi på att bli erbjudna?

BAM är en utvecklingsprocess för kvinnor som vill utveckla sitt personliga ledarskap och därmed må och fungera bättre både privat och professionellt.

Utvecklingsprogrammets utgångspunkt är föreställningen att kvinnor är kompetenta och modiga och vill aktivt påverka sin persoliga utveckling och sin karriär. Utgångspunkten är också föreställningen om att förberedda, tränade kvinnor bidrar på bästa sätt till organisationens utveckling och framgång. Föreställningen att hälsa och välbefinnande är förutsättning för långvarig och hållbar framgång genomsyrar BAM. BAM är en vidareutveckling av BAM Utvecklingsprogram för kvinnor som startade 1997. Under åren har ca 100 kvinnor gått programmet

BAM består av tre delar, Utvecklingsprogram, Coaching och Mentorskap . Delarna genomförs i en utvecklingsprocess.

Utvecklingsprogrammet
Utvecklingsprogrammet är basen i BAM. Omfattningen är 8 dagar och genomförs som seminarier. Utvecklingsprogrammet spänner över ett år.

Coaching
Varje deltagare coachas individuellt vid 2 tillfällen. Varje coachingtillfälle omfattar 1 – 2 timmar.

Mentorskap
Varje deltagare ingår mentorskap med en extern mentor .

VIP-kvinnor
Till programmet bjuds det in erfarna kvinnor som inspiratörer och förebilder. Dessa kvinnor har olika befattningar och lång och bred erfarenhet av yrkeslivet och representerar olika branscher. Utöver detta har de stort intresse för utvecklingsfrågor.

Var och när:  Seminariedagarna genomförs centralt i Eskilstuna,  9.00 – 16.00.

Gruppstorlek:  Gruppen har minst 6 och max 12 deltagare.

Pris:  42 000 kronor exklusive moms. I priset ingår programmet, två coachingtillfällen, Mentorbok, kursdokumentation, fika och lunch samtliga seminariedagar.

Information och anmälan: Anmälan görs via telefon 016-13 66 80 alternativt info@bam.se

BAM Karriärstipendium                                  

BAMconsult instiftade ett stipendium 2002. I samband med BAMconsults seminarium delar BAMconsult ut BAM Karriärstipendium som är på 5 000 kronor. Syftet med stipendiet är att stimulera till fortsatt personlig- och professionell utveckling. Fr o m 2008 delas även ett hedersomnämnande ut till Årets profil.