Coaching för enskilda och team

Coachen ger dig tillfälle att närma dig frågeställningar som du vill fördjupa och vässa dig  i. Genom tekniken coaching blir allt fokus på det som hjälper dig bäst, hur du ska hantera frågeställningen, hur du ska agera, vilka mål du ska nå.

Coaching syftar till:

  • att frigöra potential och motivation
  • personlig mognad och utveckling
  • ökad medvetenhet och insikt
  • ett fördjupat lärande
  • målformulering och målfokusering
  • att uppnå önskade resultat
  • att förbättra prestationer
  • ökad livskvalitet

Coach: Mental Tränare/NLP Trainer/ICC certifierad coach