Mentorskap

För enskilda och för organisationer som vill genomföra ett internt Mentorprogram.

Mentorskap är en väl etablerad modell. Det finns en samlad erfarenhet som bekräftar att det är en enkel och trevlig form för personlig och professionell utveckling. Genom mentorskap tar man också till den erfarenhet och kunskap som en person har efter lång erfarenhet.

Mentorskap kan ses som en modell, där en relativt liten insats ger organisationen stor effekt.

Genom att mentorskap spänner över en längre period, vanligtvis ett år, ger det förutsättningar för att både mentor och adept i grunden utvecklas. Detta leder i sin tur till att organisationen utvecklas.

För att mentorskapet ska ge full effekt från start behöver både mentor och adept förbereda sig. Genom kunskaper om hur mentorskap ska genomföras och om vilken roll mentor respektive adept har genomförs mentorskapet på bästa sätt.

Även om mentorskap vanligtvis genomförs i projektform är det fullt möjligt att på egen hand ingå mentorskap.

Boken Mentorskap – verktyg för utveckling. Nu i femte upplagan december 2014.

Boken vänder sig till både mentorer och adepter. Boken kan användas då mentorskap genomförs som ett projekt med flera mentorpar. Den kan också användas för enskilda som på egen hand ingår mentorskap.

Bokens ena del består av instruktioner och vägledning och den andra delen är ett arbetsmaterial som kan användas under mentorskapets gång.

Avsikten med boken är att ge inspiration och verktyg, att användas av både mentorer och adepter, för att från start använda mentorskapet effektivt.

Boken kostar 245 kronor inklusive moms. Frakt tillkommer.

Välkommen med din beställning.