Neuro Lingvistisk Programmering – NLP

NLP är den snabbast växande psykologiska metoden för beteendeförändring och personlig utveckling. NLP tillhör den positiva psykologin med modeller av mästerskap inom området kommunikation, utbildning, näringsliv, hälsa med flera områden gör NLP till ett av dagens mest intressanta kunskapsområden.

NLP är en kunskapsteori baserad på en värdegrund
NLP består av modeller och processer som underlättar tillämpningen av kunskaperna och värdegrunden
NLP tillhandahåller tekniker som hjälper vid tillämpningen av kunskaperna och värdegrunden
 

Neuro står för hur vår neurologi tar in och bearbetar de intryck som vi får via våra fem sinnen. Linguistik är språket som vi använder och som visar på vilket sätt vi uppfattar världen. Programmering är det sätt som vi använder våra upplevelser på, till att kommunicera med oss själva och andra för att nå det resultat vi önskar.

NLP har sitt ursprung i undersökningar av hur framgångsrika människor och organisationer inom olika områden uppnår enastående resultat. Förmågan att kommunicera framgångsrikt kan vem som helst, som vill, lära sig. NLP består bland annat av attityder, dynamiska tankeprocesser, effektiva kommunikationsstrategier som leder till ett givet preciserat resultat.

Genom NLP förstår du dig själv och kan därför också förstå andra bättre. Du kan använda NLP om du vill öka din potential, vill skapa beteendeförändring samt skapa kontroll över tillvaron.

Genom att tillämpa NLP’s tekniker och modeller kan du:

  • Uppnå personliga och arbetsrelaterade resultat
  • Skapa den framtid du önskar dig
  • Förbättra din kommunikation med andra
  • Skapa utvecklande relationer
  • Coacha dig själv och andra
  • Förbättra din hälsa och livskvalité

Eva Karlsson är Master Trainer i NLP och genomför certifieringsutbildningar och specialdesignade NLP utbildingar. När du går NLP utbildningar erhåller du internationellt certifikat genom ICNLP. Grundare av ICNLP är Joseph O Conner och Lars-Erik Uneståhl. Båda är internationellt erkända inom sina respektive områden, NLP och Mental Träning.