Teamutveckling

Att arbeta tillsammans är en naturlig del av arbetslivet. Det kan vara löst sammansatta grupper, projektgrupper eller produktionsteam. När organisationen plattas till och beslutsnivåerna blir färre ställs högre krav på medarbetaren och teamet. För att klara den nya rollen behöver de flesta handledning och utbildning för att kunna agera utifrån nya förhållningssätt.

Samarbetet underlättas om du har kunskaper om dynamiken som finns naturligt i samspel mellan människor. Genom att träna samarbete får du också en förståelse för det egna agerandets effekt på gruppen som helhet. Din kommunikation är ditt beteende. När samarbetet fungerar skapas en miljö som är utvecklande och hälsosam. När du mår bra fungerar du som medarbetare på bästa sätt. En grupp, ett team som har gemensam grund att stå på blir starkare och löser effektivt de frågeställningar och konflikter som dyker upp.

Genom investering i teamutveckling utvecklas varje medarbetare samtidigt som teamet svetsas samman och arbetar fokuserat och effektivt. Utvecklingsprogram för team ger ökad kunskap, förbättrade samarbetsfärdigheter, ökad insikt om den egna personen, förståelse för andra och verktyg för kontinuerlig verksamhets- och teamutveckling.

Upplägget planeras i samarbete och skräddarsys efter målgruppen och de effekter som ska nås.