Genom att frigöra potential hos individer, grupper och organisationer skapas engagemang och motivation och därmed framgång.

Bild av boken Kulturkubens framsida.

Nu finns Eva Bam Karlssons nya bok, Kulturkuben® – Så krossar du myten om att det sitter i väggarna, att beställa direkt från författaren.

Med utgångspunkt i sin egen modell, Kulturkuben®, ifrågasätter Eva Karlsson myten om att arbetskulturen är förutbestämd. Hon utmanar arbetsplatser där negativa uttryck som “Det går inte. Det har alltid varit så. Det sitter i väggarna.” är vanliga. Boken tar upp idén om att arbetsplatsens kultur är något som är utom ens kontroll och uppmanar läsaren att inse sin egen roll i att skapa och upprätthålla en positiv arbetsmiljö.

Eva Karlsson inspirerar sina läsare att ta ansvar och aktivt arbeta för att förändra arbetskulturen till det bättre. Boken Kulturkuben® ger läsaren kunskap och verktyg för att göra detta på ett effektivt och långsiktigt sätt. Det är bra för lönsamheten, och för individen.

Boken beställs via e-post, 250 kronor plus expeditionsavgift.

Kommunikation

Se till att din verktygslåda för kommunikation är stor. Med ökad kunskap och förståelse för kommunikation kan du bättre skapa kontakt med andra, bli lyssnad på och öka din förståelse för andras kommunikationsstil.

Ledarskap

Ledarskap är något som sker i relation till andra. Det är ett verktyg för att nå mål och lösa uppgifter – att skapa resultat. Bra ledarskap kan utvecklas. Med en stor verktygslåda kan du med din kunskap säkerställa ett gott ledarskap.

Personlig utveckling

För att må och fungera bra behöver du ha en medvetenhet kring din egen person. Personlig utveckling innebär att du bli mer klar över dina drivkrafter och ökar din förståelse för hur du samspelar med omgivningen.

Att arbeta i nära samarbete med kunden och skapa specifika utvecklingsinsatser är en självklarhet för oss. Att vässa chefer, ledare och medarbetare i ledarskap och kommunikation är vårt fokus. Personligt ledarskap är grunden för att må bra och för att fungera bra. Genom effektiva verktyg som tränas och infogas i attityd och beteende kan individer och organisationen skapa det klimat som gör att var och en kan prestera optimalt och samtidigt må bra. Kulturen sitter inte i väggarna – det sitter i huvudet på var och en.

Framgång utan välbefinnande innebär en stor kostnad. Lönsamhet och önskade resultat kommer av att varje person mår bra, har energi och engagemang. Det personliga ledarskapet är nyckeln till att både chefer och medarbetare kan ta ansvar för sig själv och sitt sammanhang.

Livet är en ständig utveckling. Det livslånga lärandet är en realitet. I den spännande utvecklingen som sker är vi en engagerad aktör. Vi arbetar med utveckling och utbildning inom ramen för individ- team- och ledarskapsutveckling. Genom att frigöra potential hos individer, grupper och organisationer skapas engagemang och motivation och därmed framgång.