PERSONLIG UTVECKLING

Vad stressar dig?
Vad triggar dig?
Vad gör du inte idag som du vill göra?

Bra ledarskap startar med att du leder dig själv.

För att må och fungera bra behöver du ha en medvetenhet kring din egen person. Vad behöver du för att vara ditt bästa jag? Personlig utveckling innebär att du bli mer klar över dina drivkrafter och ökar din förståelse för hur du samspelar med omgivningen.

Personlig utveckling är för en del en livsstil. Genom att öka sin medvetenhet om sig själv innebär att du i varje stund kan vara ditt bästa jag. Genom att förstå dig själv kan du också spara på dina krafter och säkerställa att du mår bra. Vad stressar dig? Vad triggar dig? Vad gör du inte idag som du vill göra?

Personlig utveckling hjälper dig att välja och välja bort.

Neuro Lingvistisk Programmering – NLP

NLP är den snabbast växande psykologiska metoden för beteendeförändring och personlig utveckling. NLP tillhör den positiva psykologin med modeller av mästerskap inom området kommunikation, utbildning, näringsliv, hälsa med flera områden gör NLP till ett av dagens mest intressanta kunskapsområden.

NLP är en kunskapsteori baserad på en värdegrund NLP består av modeller och processer som underlättar tillämpningen av kunskaperna och värdegrunden NLP tillhandahåller tekniker som hjälper vid tillämpningen av kunskaperna och värdegrunden.

Neuro står för hur vår neurologi tar in och bearbetar de intryck som vi får via våra fem sinnen. Lingvistik är språket som vi använder och som visar på vilket sätt vi uppfattar världen. Programmering är det sätt som vi använder våra upplevelser på, till att kommunicera med oss själva och andra för att nå det resultat vi önskar.

NLP har sitt ursprung i undersökningar av hur framgångsrika människor och organisationer inom olika områden uppnår enastående resultat. Förmågan att kommunicera framgångsrikt kan vem som helst, som vill, lära sig. NLP består bland annat av attityder, dynamiska tankeprocesser, effektiva kommunikationsstrategier som leder till ett givet preciserat resultat.

Genom NLP förstår du dig själv och kan därför också förstå andra bättre. Du kan använda NLP om du vill öka din potential, vill skapa beteendeförändring samt skapa kontroll över tillvaron.

Genom att tillämpa NLP’s tekniker och modeller kan du:

  • Uppnå personliga och arbetsrelaterade resultat
  • Skapa den framtid du önskar dig
  • Förbättra din kommunikation med andra
  • Skapa utvecklande relationer
  • Coacha dig själv och andra
  • Förbättra din hälsa och livskvalité

Utbilda dig till certifierad NLP Practitioner

På begäran genomför BAMconsult grundutbildningen i NLP, i Eskilstuna med start i december 2021.

Hurra ny Hemsida, Hurra ny kunskap

Både privatlivet och arbetslivet är i ständig utveckling och det innebär ständig utveckling för mig själv. Att vårda och utveckla sig själv är ett sätt att klara av att möta den utveckling som sker utanför min kontroll. Jag kan inte ändra det som sker. Det som ligger...

read more

Psykologisk trygghet

Det är nu under många år som jag har planerat och utvecklat BAM Seminarium. I år är temat superintressant. Team och värdet av psykologisk trygghet. Hur har du det på ditt arbete? Vågar du säga din mening? Har du en härlig känsla när du går till ditt arbete? Hur kan du...

read more

Skapa nytt av det som redan finns

Idag har jag tillsammans med uppdragsgivaren sjösatt en ny utbildning. Oj, vad det är roligt och spännande. Stämmer det vi vill med det som deltagarna vill? Vår leverans ska leva upp till förväntningarna. Att tillsammans med deltagarna vässa innehållet gör att...

read more