Certifierad NLP Practitioner

NLP gör dig medveten, kunnig och flexibel i din kommunikation. På köpet får du en genomgripande personlig utveckling.

Eva Karlsson, BAMconsult, är NLP Master Trainer, certifierad av grundaren Joseph O’Connor. Hon har genomfört certifieringsutbildningar tillsammans med kollegor sedan 2002. Eva är medgrundare av Nordic Institute, en av Sveriges främsta utbildningsorganisationer.

Efter önskemål anordnar BAMconsult nu en NLP practitionerkurs i Eskilstuna, med start i december 2021.

NLP Practitioner är första steget inom NLP och är fundamentet som du sedan kan använda till exempel i din vardag, i ditt ledarskap, i din affärsverksamhet, som medarbetare och inom idrotten. Kort sagt inom livets alla områden.

 

Eva Karlsson NLP Master

Eva Karlsson, NLP Master Trainer

 

Har det hänt att du har blivit missförstådd?
Har du varit i en situation där du inte förstod vad personen sa?

Vad och hur gjorde du när du fick din omgivning att gilla dina idéer och förslag?

Kommunikation handlar om att göra sig förstådd och att förstå. I samspel med andra är din kommunikation alltid på andras villkor. Ditt sätt att kommunicera kan variera och du kan välja hur du ska kommunicera beroende på vilket resultat du vill ha.

När din verktygslåda för kommunikation är stor är det lättare att nå framgång i det du vill åstadkomma.

Med kunskap och förståelse för kommunikation kan du bättre skapa kontakt med andra, bli lyssnad på och bättre förstå andras kommunikationsstil.

Din kommunikation består av olika delar. Ditt kroppsspråk, din röst och dina ord. Kraftfull och trovärdig kommunikation uppstår när dina tre kanaler sänder ett och samma budskap. Genom att vässa dig kunskapsmässigt och praktiskt i kommunikation kan du i varje möte åstadkomma bäst möjliga resultat.

 

Kurs i NLP – Neuro Lingvistisk Programmering

Förståelse för andras kommunikationsstil är grunden för att du ska bli förstådd. Det du kommunicerar bottnar i bilden du har av dig själv. Med NLP:s modeller och verktyg utvecklar du din självbild, både i självkänsla och självförtroende.

NLP Practitioner är första steget inom NLP och är fundamentet som du sedan kan använda i din vardag, i ditt ledarskap, i ditt företag, som medarbetare och inom idrotten. Kort sagt inom livets alla områden.

NLP Practitioner kräver ingen förkunskap.

Kursen genomförs med föreläsningar, genomgångar, övningar, praktik, gemensamma reflektioner och hemuppgifter.

Tillsammans med humor och glädje blir det en optimal inlärningsmiljö.

Eva, du kom att bli min förebild. Så klok, lugn, omtänksam och stödjande – samtidigt som du vågade utmana mig i att tänka annorlunda. Jag vill påstå att livet består i före och efter NLP och att resan efteråt har varit både spännande och utvecklande. Målet var att leva NLP och du tog mig i handen och följde mig en bit på vägen. Tacksam för dig och det!

Sus Lantz

Socialchef, Hässleholms kommun

ICNLP Certifierad NLP practitioner

Kurs i kommunikation, personligt ledarskap för dig som vill må och fungera bättre både privat och i arbetslivet.

Oavsett vilken roll du har så är kommunikationen med dig själv och med andra avgörande för vilket resultat du når.

NLP är ett system av kunskaper, modeller, tekniker och processer. När du tillämpar NLP kan du med medvetenhet, precision och lätthet nå dina önskade resultat.

Genomförande:

Modul 1: onsdag 1 – lördag 4 december 2021
Modul 2: onsdag 19 – lördag 22 januari 2022
Modul 3: onsdag 16 – lördag 19 februari 2022 

Pris: 27 000 kronor exkl moms (33 750 inkl moms). Möjlighet till delbetalning finns, kontakta eva.karlsson@bam.se för mer information.

Priset inkluderar kursen, kurspärm, fika och certifiering

Plats:

Centralt Eskilstuna

Tränare:

Eva Bam Karlsson, BAMconsult AB, Eskilstuna. Certifierad Master Trainer.

Certifierad av Joseph O’Connor. Grundaren av certifieringsorganisationen ICNLP, författare till många böcker om NLP och coaching och internationell utbildare i NLP och coaching.

Eva har certifieringsrätt i NLPs alla steg, practitioner, master practitioner, trainer och master trainer. Eva har genomfört certifieringsutbildningar tillsammans med kollegor sedan 2002. Eva är medgrundare av Nordic Institute, en av Sveriges främsta utbildningsorganisationer.

Efter önskemål anordnar BAMconsult nu en NLP practitionerkurs i Eskilstuna.

Certifiering:

Certifieringen sker genom ICNLP – International Community of NLP.

Har du frågor om utbildningen?

Eva Karlsson ringer upp dig och svarar på alla dina frågor om NLP och utbildningen till att bli Certifierad NLP Practitioner.

Klicka för att maila namn, telefonnummer och förslag på tid när Eva kan ringa upp dig.

Anmälan till Certifierad NLP Practitioner

Köpvillkor

2 + 12 =

Jag kan varmt rekommendera Eva som NLP-tränare och utbildare. Hon är pedagogisk, tydlig och strukturerad. Hon har en förmåga att se och möta varje kursdeltagare samt representerar hon sitt ämne, hon lever som hon lär. Du får utbildning, inspiration och prövning. Jag är så glad att jag haft förmånen att ha Eva Karlsson som tränare på två av mina NLP utbildningar.

Linda Norrman

Creating U