BAMconsult AB
Partner för inspiration, utbildning, träning och utveckling

BAMconsult ser det som en självklarhet att välbefinnande och hälsa är en förutsättning för framgång och lönsamhet. Förmåga att arbeta avspänt och hälsobefrämjande samtidigt som tempot är högt och förändringstakten snabb är avgörande för organisationens utveckling och resultat.

BAMconsult har varit verksam inom området kommunikation, ledarskap och personlig utveckling sedan slutet av 80-talet. Från det företaget startade har konsulter med spetskompetens knutits till företaget. Idag har företaget en stor grupp konsulter spridda över landet. Dessa konsulter besitter spetskompetens och är en garanti för att kunden har tillgång till aktuell kompetens.

BAMconsult ser en fortsatt positiv utveckling vad gäller organisationers vilja att aktivt verka för de anställdas personliga utveckling genom ett starkt personligt ledarskap. För att må bra, vara kreativ och självmotiverad behöver alla i organisationen, den enskilde medarbetaren, teamet och ledarna fungerande strategier och verktyg för beteendeförändring. Glädjen i att nå mål och skapa resultat är drivkraften för många. Att göra det samtidigt som varje enskild individ mår bra och fungerar bra är framgångsnycklar. Investeringar i utbildning och utveckling som organisationer gör idag kan läsas av i framtida resultat.

BAMconsult arbetar med egenutvecklade och också med skräddarsydda program för ledarskap och kommunikation. Arbetet syftar till att frigöra individens,teamets och hela organisationens verkliga potential. Dessutom skapar vilärande och beteendeförändring som är grunden i den snabba utvecklingenvi har i samhället idag.

BAMconsult arbetar med det lilla företaget och med den stora koncernen.

BAMconsult arbetar med kunder som vill ha en samarbetspartner i sitt utbildnings- och utvecklingsarbete. Tillsammans med kunden utvecklas en strategi för att nå önskat resultat. Det kan till exempel gälla en enskildindivid som behöver coaching eller utbildning, en föreläsning för en gruppeller ett genomgripande utvecklingsprogram för hela organisationen.

Ta del av BAMconsults utbud
Hittar du inte det du söker så kontakta mig gärna.
Att utveckla och skräddarsy program är en av BAMconsults specialitéer.

Kombinera framgång och välbefinnande

När jag startade BAMconsult var en viktig drivkraft att få genomföra idén om hur vi som individer och organisation kan kombinera framgång och välbefinnande. Jag var och är övertygad om att vi kan få både och, och att vi kan njuta av dem samtidigt.

Genom effektiva modeller och verktyg för beteendeförändring och kommunikation är jag och mina konsultkollegor med och skapar resultat både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Min grundidé är det som fortfarande gäller för företaget: kombinationen av framgång och välbefinnande. Det är ett nöje att kunna konstatera att min idé idag delas av så många.

Eva Karlsson