KOMMUNIKATION

Har det hänt att du har blivit missförstådd?
Har du varit i en situation där du inte förstod vad personen sa?

Kommunikation handlar om att göra sig förstådd och att förstå. I samspel med andra är din kommunikation alltid på andras villkor. Ditt sätt att kommunicera kan variera. Du väljer hur du ska kommunicera beroende på vilket resultat du vill ha.

Se till att din verktygslåda för kommunikation är stor.

Med ökad kunskap och förståelse för kommunikation kan du bättre skapa kontakt med andra, bli lyssnad på och öka din förståelse för andras kommunikationsstil.

Din kommunikation består av olika delar. Ditt kroppsspråk, din röst och dina ord. Kraftfull och trovärdig kommunikation uppstår när dina tre kanaler sänder ett och samma budskap. Genom att vässa dig kunskapsmässigt och praktiskt i kommunikation kan du i varje möte åstadkomma bäst möjliga resultat.

Kunskap eller kompetens

Det är viktigt att skapa en god relation med kunden, medarbetaren, patienten eller partnern. Har du hört någon säga det? Du har kanske själv sagt det? Under min utbildning till sjukgymnast så fick vi lära oss att det är relationen med patienten som är det första att...

read more

Social responsivitet

När du möter en person så startar en interaktion utan att vare sig du eller den andre personen har intentionen att kommunicera. Det du gör påverkar den andre personen vars reaktion du i din tur reagerar på (social responsivitet) och den reaktionen är det som den andre...

read more

NLP, Mental Träning och Coaching

Kunskapstriaden NLP, Mental Träning och Coaching är en stabil plattform för utveckling. NLP fokuserar på ditt ledarskap och din kommunikation. Mental Träning har fokus på dina mentala resurser och coaching ger dig verktyg för att utveckla dig själv och andra i en...

read more