Ferrari

Ferrari

När du möter en person så startar en interaktion utan att vare sig du eller den andre personen har intentionen att kommunicera. Det du gör påverkar den andre personen vars reaktion du i din tur reagerar på (social responsivitet) och den reaktionen är det som den andre personen reagerar på som du i din tur rea………………. osv.

När du möter en person så kan du välja att möta den personen med en positiv attityd. Det kommer att gestaltas i ditt uttryck och det i sin tur kommer att bli en positiv respons hos den andre.

Om du vill påverka din omgivning positivt så gäller det att du har koll på din inre dialog och ditt sinnestillstånd. Det du tänker är det som sätter avtryck i det du uttrycker i alla små icke verbala uttryck.

Att inte prata innebär inte att du inte kommunicerar. Även när du är tyst så kommunicerar du. Dina tankar läcker genom din kropp. Vad vill du säga din omgivning? Vad vill du åstadkomma? Du kan påbörja kommunikationen innan du har öppnat munnen.

Vi ingår i system och alla delar i ett system påverkar resten av systemet. Genom att medvetet ta ansvar för hur du vill att det ska vara i din miljö och agera därefter så kan du skapa din bästa miljö och omgivning.

Vi gör varandra bra, som Pia Sundhage säger. Varje grupp och varje organisation är beroende av alla sina beståndsdelar. Genom medvetenhet och kunskap om hur vi är sociala varelser kan du varje dag och i varje möte skapa bästa möjliga resultat.

Be the change you want to se in the world!