För precis ett år sedan startade jag processen med att skriva en bok om strukturen jag använder när jag leder team och grupper som vill utveckla sin kultur. Metoden har jag döpt till Kulturkuben. Kubens fyra moduler innehåller det som var och en behöver veta, förstå och göra. När det är på plats har gruppen tagit ansvar för hur stämningen är, vilken kultur var och en möter och verkar i. Nu sitter det inte längre i väggarna. Det sitter i var och en.

Nu är jag i väntans tider att få ta emot första omgången tryckta böcker. Är så förväntansfullt. Längtar efter att få se boken i händerna på kunder, samarbetspartners och nätverksvänner.

Kom och fira boken tillsammans med mig den 4 maj 16.30 på Elite Hotel, Eskilstuna.