LEDARSKAP

Vad kännetecknar en bra ledare?
Hur vill du leda?

Bra ledarskap innebär att varje person får möjlighet att lösa uppgiften på bästa sätt. Som ledare är det du som pekar ut riktningen, sätter mål och följer upp resultatet. En bra ledare är en som säkerställer att var och en kan vara sitt bästa jag.

Som chef måste du hantera relationer, förhålla dig till ramar, leverera resultat och leda verksamheten i en riktning.

Bra ledarskap kan utvecklas. Med en stor verktygslåda kan du med din kunskap säkerställa ett gott ledarskap.

Ledarskap är något som sker i relation till andra. Det är ett verktyg för att nå mål och lösa uppgifter – att skapa resultat. Ledarskapet sker inom ramar och strukturer i organisation och sammanhanget.

Psykologisk trygghet

Det är nu under många år som jag har planerat och utvecklat BAM Seminarium. I år är temat superintressant. Team och värdet av psykologisk trygghet. Hur har du det på ditt arbete? Vågar du säga din mening? Har du en härlig känsla när du går till ditt arbete? Hur kan du...

read more

Kunskap eller kompetens

Det är viktigt att skapa en god relation med kunden, medarbetaren, patienten eller partnern. Har du hört någon säga det? Du har kanske själv sagt det? Under min utbildning till sjukgymnast så fick vi lära oss att det är relationen med patienten som är det första att...

read more

Feedback som utvecklingsmotor

Gillar du att få feedback? Vad gör du med den feedback du får? Hur ofta ger du feedback? Vilka svar får du när du reflekterar på de här frågorna? Många tänker på feedback som något som man får eller ger till någon annan. Feedback är så mycket mer. Feedback är den...

read more