Kosovo 2011

Det är viktigt att skapa en god relation med kunden, medarbetaren, patienten eller partnern. Har du hört någon säga det? Du har kanske själv sagt det? Under min utbildning till sjukgymnast så fick vi lära oss att det är relationen med patienten som är det första att fokusera på. Nu många år senare och i min roll som coach och utbildare inom ledarskap och kommunikation så säger jag det samma, du ska först skapa en god relation med personen.

Som sjukgymnastelev fick jag lära mig vad jag skulle göra – skapa en bra relation. Det jag inte fick lära mig var hur man skapar en bra relation. Jag är övertygad om att om jag hade haft den fantastiska kunskap som NLP (neurolingvistisk programmering) är i rollen som sjukgymnast så hade mitt arbete gått lättare och varit effektivare.

NLP är det som du använder varje dag och i varje möte när det blir bra resultat. Inom NLP lägger man stort fokus på “hur” man gör det man gör. Steg 1 är att veta vad man ska göra. Steg 2 är att veta hur man ska göra. Genom naturligt beteende som är medvetet så kan du i varje stund välja tankar och beteende som leder dig till önskat resultat. Vill du få bra kontakt och bra relation så är det målet för dig. Det du säger och det du gör är vägen till målet. När du gör det du gör så skapar du effekter i din omgivning och det är den effekten som du ska vara uppmärksam på så att du får återkoppling och kan bedöma om det du gör fungerar eller inte.

För att skapa kontakt så ska du vara lyhörd och uppmärksam på den andre personen. Genom att matcha, följa den andre personens kroppsspråk, gester, mimik och andning och göra som personen gör på ett mjukt och följsamt sätt så ökar känslan av kontakt. Du kan dessutom välja att använda samma ord och uttryck som personen använder och du kan toppa med att välja samma tonfall.

Generellt kan det uttryckas såhär “Vi gillar att känna igen oss“.

Målet för processen är att minska skillnaden och öka likheten. Glöm allt som har med att härmas att göra. Att härmas skapar inte kontakt. Du ska följa den andre personens kropp, röst och ord lätt som i en dans, med respekt och med en positiv intention. Förmågan att skapa kontakt är medfödd och därför behöver vi inte tänka så mycket på det. Fördelen med att veta att det går att skapa kontakt och hur man gör det är att du kan påverka möten där kontakten inte infinner sig eller där kontakten bryts. Är det ett möte som är viktigt för dig så har du genom NLP en teknik får att skapa kontakt eller för att återskapa kontakten.

  • Hur mycket bättre skulle samtalet mellan chef och medarbetare bli om det är en bra kontakt?
  • Hur mycket effektivare skulle en säljare kunna bli om varje möte skedde med bra kontakt med kunden?
  • Hur mycket mer skulle butiken kunna sälja om personalen fick bra kontakt med kunderna?
  • Hur mycket bättre skulle möten mellan patient och vårdgivare bli om all vårdpersonel kunde skapa kontakt lätt och enkelt?

Vill du lära dig NLP och träna så att du medvetet kan använda det som vi har naturligt i oss så är du välkommen till NLP professionals. Tillsammans med min kollega Eva Hols utbildar vi och tränar chefer, ledare och medarbetare i NLP, www.nlpprofessionals.se.