Gillar du att få feedback? Vad gör du med den feedback du får? Hur ofta ger du feedback?

Vilka svar får du när du reflekterar på de här frågorna? Många tänker på feedback som något som man får eller ger till någon annan. Feedback är så mycket mer. Feedback är den information du ständigt samlar in, medvetet eller omedvetet, och som påverkar det du säger och det du gör. Omgivningen ger dig feedback och då är det inte enbart det som andra säger till dig. Det är omgivningen, det är andras icke verbala kommunikation. Ju mer lyhörd du är för feedback, verbal och icke verbal, så kan du i varje stund använda den till att nå de resultat som du önskar.

Den som tränar upp sin förmåga att samla in information från omgivningen (feedback) kan också med sin flexibilitet vara följsam så att vägen fram till målet går lätt och enkelt.

Har det hänt dig någon gång att du inte har uppfattat något, som när det påpekas för dig, är klart och tydligt och helt uppenbart? Genom att vara medveten om var du lägger ditt fokus så kan du öka din medvetenhet och därmed också få mer information i situationen.

En chef, ledare eller medarbetare som tränar sin förmåga att vara lyhörd för sin omgivning ökar sin möjlighet till utveckling. Att respektera både sin inre egna feedback och att ta in omgivningen och omgivningens uttala feedback så kan två uppfattningar mötas. I det mötet lär du dig något om dig själv.

När du ger feedback till någon annan så är grundregeln att du ska vara tydlig. Genom att tala om exakt vad du sett och hört och när du såg och hörde det så blir det lättare för den andre personen att ta emot din feedback. När du låter bli att tolka en persons beteende och inte heller ger en recension av händelsen så för du inte in din tolkning som kan skapa förvirring. Håll din feedback sensoriskt specifik.

Självklart ska feedback ges med en positiv avsikt, vara utvecklande och inspirera till utveckling och framgång för personen.

Kom ihåg:

  • Feedback på det du tycker är bra och på önskade beteenden gör att personens självförtroende ökar.
  • Feedback på personens positiva egenskaper ger personen bättre självkänsla.
  • När du ger feedback och uppmuntrar någon hjälper du personen att våga.
  • När du ger feedback och beröm så hjälper du någon att må riktigt bra.