På 10-års jubileumet för BAM’s årliga seminarium och Stipendieutdelning den 15 november tilldelades Carina Söderberg Axelsson, Vd för Hotell Bolinder Munktell, Eskilstuna BAMconsults Karriärstipendium på 5000 kronor. Hon tilldelades stipendiet för sin personliga och modiga ledarstil. Hon förmedlar mål och visioner väl till sina medarbetare, vilket avspeglas i att medarbetare och kunder trivs. Carina har i TV-serien ”Världens bästa hotell” vågat vara publik i sitt ledarskap och har på ett modigt sätt visat att mångfald är en framgångsfaktor.

Årets hedersomnämnande tilldelades professor Lars-Eric Uneståhl. Lars-Eric Uneståhl är den mentala träningens fader i Sverige och genom hans forskning och utvecklingsarbete så har Sverige blivit ett föregångsland inom området. Många har läst distansutbildningen Personlig veckling genom Mental Träning och därmed fått en plattform för sin framtid.