NLP har värderingar som kallas för Grundantaganden. Dessa ligger till grund för hur man filtrerar och sorterar information. Ett grundantagande är “kartan är inte verkligheten“. Det kan tolkas som att var och en skapar en helt unik bild av verkligheten som inte är verkligheten. Det är endast verkligt för den enskilde personen.

Det innebär att:

1.  Var och en kan hävda sin egen verklighet/sin föreställning.

2. Ingen kan hävda att man har den sanna verkligheten.

Den som hävdar det är så här det är, du har fel, så kan man inte tänka, det är inte ok, sätter sig över andras verklighet och felaktigt tolkar sin verklighet som sann.

Samarbete och goda relationer baseras på respekt för den andres karta och respekt för den andres karta är grunden för yttrandefrihet.