Praktiskt Ledarskap

Att vara chef och ledare är ett utvecklande uppdrag. Att leda gruppens arbete ställer speciella krav. Som ledare ska du visa vägen, motivera teamet till bra prestationer, följa upp resultat och säkerställa en bra kultur för utveckling. Allt ledarskap startar med att utveckla det egna personliga ledarskapet. Genom att coacha dig själv kan du också coacha andra. Din förståelse för grupprocesser och teambuilding är verktyg för att arbetet i gruppen skall vara inspirerande för alla. Konfliktlösning, informationshantering och positiv påverkan är exempel på allt det som en ledare behöver känna sig bekväm med. Även om du varit ledare och har rutin är det viktigt att kontinuerligt vässa sin förmåga och få inspiration och nya ledarfärger på din palett.

Följande block ingår i programmet:

  • Att leda är att vilja
  • Neuroledarskap
  • Vision och future-telling
  • Systemets inre liv
  • Team när det är som bäst
  • Medarbetarskap
  • Samarbetsfärdigheter
  • Kommunikation
  • Resultat och effektivitet
  • Hälsa och välbefinnande

Omfattning: Grundkonceptet omfattar 6 dagar fördelade vid 6 tillfällen.