När skolan diskuteras så blir jag så glad och stolt när jag tänker på BAM-projektet som vi har genomfört här i Eskilstuna. Prata är en sak att göra en helt annan. Oavsett hur mycket vi tänker, hur mycket vi pratar så är det först när vi går till faktisk handling som vi kan åstadkomma utveckling och förändring.

Ett projekt i BAM-andan har startat i en skola i Danderyd. Skolan är viktig, alla vuxna i skolan är viktiga och det mellanmänskliga klimatet i skolan är avgörande för resultaten som skapas. När vi summerat hela BAMprojetktet i Eskilstuna kommer det att presenteras och därmed inspirera, utbilda och bli möjligt att genomföra på fler skolor.