Har du tänkt på hur alla de beslut du fattar påverkar ditt liv? Fördelen med att ha en livsvision och att ha långsiktiga mål är bl a att varje litet beslut blir lättare att fatta då du kan se hur det stödjer ditt långsiktiga beslut.

Hur äter man en elefant? Jo, enklaste sättet är att ta en bit i taget. Varje beslut är en del i en större helhet. Om du vill påverka din karriärutveckling så ska du börja med att sätta upp ett mål. Målet ska vara SMART, (specifikt, mätbart, realistiskt och tidsbestämt). När du vet vilket ditt mål är så blir varje beslut i vardagen lätt att göra då du fattar det i relation till ditt mål.

Vill du veta mer om Visioner, mål och framgång så hör gärna av dig.