Vill du utbilda dig till Mental Tränare och samtidigt få egen personlig utveckling? Under våren startar jag en grupp som tillsammans läser Uneståhl Mental Träning – UMT.

UMT är en utbildning som bygger på självstudier. Genom att läsa i grupp får du tillgång till handledda träffar. Kursspråket är engelska och träffarna genomförs på svenska.

Intresserad? Hör av dig. Du kan läsa mer om kursen på www.mtsweden.com.