För att du ska få det du önskar så behöver du veta vad du vill ha. Det här uttrycket har jag haft som följeslagare under många år. Att ha enbart önskningar, utan att ha reflekterat över vad jag verkligen vill, kan leda till att jag når oönskade resultat.

Lägg gärna tid på att svara på följande frågor – vad vill du? I vilket syfte vill du det? Vad ger det dig? När ska du ha nått ditt mål? Vad kan du redan idag göra för att nå ditt mål?
Detta är en enkel struktur för att nå mål som stämmer överens med dina värderingar. Att sätta mål är en metod som vi omedvetet använder varje dag. När det gäller större mål så lägg gärna tid på att ta fram dina mål och led dig själv i den riktning som du vill att ditt liv ska gå. Det kan gälla din personliga utveckling, din karriär, din hälsa, din idrott eller något annat. Om du vet vad du vill så kan du i varje stund göra val och fatta beslut som hjälper dig att nå ditt mål.

Lycka till med ditt målfokus. PS. Du som inte vill sätta mål i rädsla för att känna dig styrd och inlåst: Kom ihåg att mål är en färskvara som du, när helst du vill, kan ändra, byta ut eller helt enkelt inte bry dig om. DS.