Når du dina mål?

För att du ska få det du önskar så behöver du veta vad du vill ha. Det här uttrycket har jag haft som följeslagare under många år. Att ha enbart önskningar, utan att ha reflekterat över vad jag verkligen vill, kan leda till att jag når oönskade resultat. Lägg gärna...

Din hållning kan styra dina känslor

Ditt kroppsspråk påverkar dina känslor. En studie från Columbia University visar att kroppshållningen även påverkar våra biokemiska reaktioner. En rak och öppen hållning ledde till höjda nivåer av testosteron (kopplat till beslutsamhet och riskbenägenhet) hos...

Dina beslut bygger ditt liv

Har du tänkt på hur alla de beslut du fattar påverkar ditt liv? Fördelen med att ha en livsvision och att ha långsiktiga mål är bl a att varje litet beslut blir lättare att fatta då du kan se hur det stödjer ditt långsiktiga beslut. Hur äter man en elefant? Jo,...